EMDR en pesten

 In EMDR

EMDR en pesten.

Een cliënt van me had veel last van pesterijen gehad op de basisschool en ook in verschillende klassen van het voortgezet onderwijs. Hij had hier een laag zelfbeeld aan overgehouden, had weinig zelfvertrouwen en had moeite om voor zichzelf op te komen. Hij is nu 28 jaar en wil graag van die negatieve herinneringen af wat misschien zou leiden tot een positiever zelfbeeld.

De meest negatieve ervaring was op het schoolplein, toen een groepje leerlingen om hem heen stond en hem uitlachte om zijn “rare kleren”. Op een schaal van 1 – 10 hoe erg deze herinnering voelde gaf hij dit wel een 10 (tranen). We hebben deze herinnering als uitgangspunt genomen en na 2 sessies was deze herinnering gereduceerd tot een 1. Daarna hebben we meerdere herinneringen op deze manier behandeld en “gedesensitiseerd”. (De herinnering verdwijnt niet, maar verliest wel zijn lading).

Hierdoor werd door hem zijn verleden minder dominant ervaren in het heden en kon hij meer en meer in zichzelf gaan geloven.
Pesten is een indringende ervaring die vaak langdurige gevolgen heeft voor degene die het slachtoffer was. Met E.M.D.R. is dit echter heel goed te behandelen. Ook op jongere leeftijd is E.M.D.R. heel effectief.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search