EMDR na zware bevalling

 In EMDR

Deze maand kwam er een jonge vrouw bij me die veel klachten had na een hele zware bevalling.

Ze had steeds nachtmerries en flashbacks van het moment dat twee mensen van de verloskamer aan het hoofdje van de baby stonden te trekken en ze uitscheurde. Ze had maanden later ook grote moeite met het hebben van seks met haar partner en moest dan stoppen of kreeg een grote huilbui naderhand.

De heftigheid aan de herinnering van de bevalling gaf ze een 9 (schaal van 1-10) aan het begin van de behandeling en het gaf veel spanning in haar lijf en tranen. De negatieve cognitie die aan dit beeld verbonden was: “ik heb gefaald”.

Na de eerste sessie was de heftigheid van de emotie teruggebracht tot een 5. De flashbacks werden al minder en het beheerste haar leven al minder. Na twee vervolgsessies waren de flashbacks verdwenen, had ze geen huilbuien meer na de seks en hoefde ze die ook niet meer te onderbreken.

De negatieve cognitie was veranderd in: “ik heb ontzettend mijn best gedaan”. Het cijfer was gedaald in 3 sessies van een 9 naar een 1.

Deze casus was een perfect voorbeeld van hoe een ideale emdr-sessie zou moeten verlopen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search