EMDR THERAPIE

EMDR Therapie

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van EMDR de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe ziet een EMDR-behandeling er uit?

De eerste sessie is een intake om uw klachten te inventariseren en om te kijken of EMDR daar de meest geschikte therapie voor is. Als dat het geval is gaan we de tweede sessie behandelen. Ik vraag u terug te denken aan de nare gebeurtenis en terwijl u dat doet wordt u gevraagd de hand van de therapeut te volgen met uw ogen of te luisteren naar piepjes die worden aangediend via een stereo koptelefoon. Door deze prikkels die beide hersenhelften beïnvloeden wordt uw geheugen zodanig gereset dat de emotionele lading van het gebeurde wordt geneutraliseerd. EMDR is de meest wetenschappelijk gecontroleerde en internationaal goedgekeurde therapie bij trauma’s.Voor voorbeelden van behandelingen: Lees onze blog.

 

 

 

E.M.D.R. is effectief toepasbaar
bij:

Een post traumatische stress stoornis

Een obsessief compulsieve stoornis

Angst na autoongeval

Angst na brand

Angst voor de tandarts

Angst voor injecties

Vliegangst

Een slikfobie

Rouwverwerking, afscheid nemen, ouder worden

De gevolgen na seksueel misbruik

De gevolgen van mishandeling, pesten

De gevolgen na een overval

De gevolgen van een verwonding of ernstige ziekte

Het verlies van een baan

Een negatief zelfbeeld

Wat is EMDR?
Wat is EMDR?
E.M.D.R. is een kortdurende therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een min of meer schokkende ervaring, bijvoorbeeld een autoongeluk of een geweldsmisdrijf. Men spreekt dan van een “trauma”. Een minder ernstig lijkende gebeurtenis kan voor u ook een trauma zijn.

De duur en de kosten van de therapie?

Kosten van de behandeling:

Een sessie kost € 85,00. De duur kan wat variëren maar duurt meestal ongeveer een uur. U kunt contant betalen of pinnen.

Voor verdere info of voor een afspraak kunt u bellen met Rob Jongmans Tel: 06 539 60 512

Lid van de samenwerkende emdr therapeuten.

Start typing and press Enter to search